Vrishabha (Taurus)

Houses  ‖  Planets  ‖  Nakshatras